האם אפשר לפתור מחלוקות פיננסיות בדרכי שלום?

שהרי אתם נמצאים ביריבות כלשהי ובמצב הקשה שבו אתם מצויים מחשבותיכם נגררות למחשבות לוחמניות.